Permanente bewoning Veense Put in toekomst mogelijk

10 juli 2021, 17:14


Lokaal Nieuws

VEEN – In de toekomst mogen recreanten op de Veense Put onder voorwaarden hun vakantiewoning permanent gaan bewonen.

De provincie Noord-Brabant heeft aangegeven dat mogelijk te willen maken. Daarbij worden dan ook de regels rond bebouwing en steigeroppervlak verruimd. De provincie vindt het wel onwenselijk dat het hele gebied de bestemming ‘wonen’ krijgt en er moet een goede balans zijn tussen recreëren, wonen, groen/natuur en water. Eigenaren krijgen eenmalig de keuze om de bestemming van hun perceel te veranderen van ‘seizoensrecreatie’ naar ‘wonen’. Dit komt tegemoet aan de wens van zo’n 60 procent van de eigenaren. Eigenaren die gebruikmaken van de bestemmingswijziging van ‘seizoensrecreatie’ naar ‘wonen’ investeren een deel van de waardestijging van hun perceel in een fonds. Vanuit dat fonds kunnen investeringen worden gedaan om de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit en het recreatieve karakter van het park te behouden of te verbeteren. De gemeente Altena verwacht na de zomervakantie verdere afspraken te kunnen gaan maken.