Mobiliteitsmanagement tijdens verbreding A27

9 juli 2021, 21:17


Lokaal Nieuws

REGIO – De verbreding van de A27 brengt vanaf 2023 ondanks zorgvuldige voorbereiding hinder met zich mee voor weggebruikers. Om drukte op de weg te beperken, zet Rijkswaterstaat in op mobiliteitsmanagement.

Heel concreet is mobiliteitsmanagement een verzamelnaam voor alle inspanningen om de mobiliteitskeuzes van mensen te beïnvloeden. Het voornaamste doel is het beperken aan het aantal weggebruikers in de spits. Dit kan door reizigers te stimuleren om vanuit huis te werken, buiten de spits te rijden of door hen te verleiden om alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken, zoals het openbaar vervoer of een e-bike. Het doel van mobiliteitsmanagement bij het project A27 Houten – Hooipolder is elke werkdag 1.500 minder voertuigen per spits per rijrichting.

Achter de schermen wordt al volop samengewerkt met regionale initiatieven zoals goedopweg.nl en met verschillende werkgeversorganisaties. Maar de komende tijd worden de inspanningen van mobiliteitsadviseurs steeds zichtbaarder voor reizigers. Zo wordt vervoer over water gestimuleerd via Riveer, wordt er gewerkt aan een beloningsproject voor regelmatige weggebruikers en komt er een gedragscampagne. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via www.a27houtenhooipolder.nl.