Schriftelijke vragen van VVD Altena over huisvesting arbeidsmigranten

3 juli 2021, 06:39


Lokaal Nieuws

ALTENA – Het plan van orchideeënkweker Gerben van Giessen om bij zijn bedrijf Butterfly Orchids aan de Middenweg in Andel arbeidsmigranten te huisvesten, roept vragen op bij de politiek.

Jan Kolff van de VVD vraagt zich af hoe lang het college al op de hoogte is van deze plannen. Ook Henri Boevé van AltenaLokaal stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag de informatievoorziening over de plannen aan de kaak. Het stoort Kolff dat de gemeenteraad, bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor de uitbreidingsplannen van de orchideeënkweker in februari van dit jaar, door het college niet op de hoogte is gebracht van de huisvestingsplannen.

De raadsleden wisten voorafgaand aan het hamerstuk ‘bestemmingplan’ dus ook niet dat Van Giessen arbeidsmigranten bij zijn bedrijf wil huisvesten, zo stelt Kolff. Het college had in zijn ogen de raad moeten wijzen op de belangrijkste onderdelen van het bestemmingsplan. Nu dat niet is gebeurd, is hij van mening dat het vertrouwen is geschaad, zo staat te lezen in schriftelijke vragen van de VVD aan burgemeester en wethouders.