Kinderburgemeester voor Altena?

2 juli 2021, 06:04


Lokaal Nieuws

ALTENA – Misschien krijgt Altena een kinderburgemeester. Het idee dat CDA-raadslid Tineke Zaal-van der Steen dinsdagavond inbracht bij de bespreking van de Kadernota 2022, kreeg bijval van alle fracties in de raad.

Al is nog wel de vraag wat dan de precieze invulling van de functie moet worden. Volgens Zaal-van der Steen kan een kinderburgemeester meedenken over belangrijke onderwerpen die kinderen aangaan of de burgemeester assisteren tijdens officiële gelegenheden, zoals op Koningsdag en op 4 mei.

Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft nog zijn bedenkingen bij het idee. Hij wees de raad er op dat Altena al een jongerenraad heeft. Of Altena daadwerkelijk een kinderburgemeester krijgt, wordt later deze maand duidelijk.