Drie nieuwe brandweerkazernes in Altena

2 juli 2021, 06:00


Lokaal Nieuws

ALTENA – De brandweerkorpsen van Almkerk, Hank en Dussen krijgen een nieuwe thuisbasis. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond.

De aanbestedingsprocedure is goed verlopen en de gemeenteraad heeft aangegeven dat zij voornemens zijn om in de raadsvergadering van 13 juli de laatste benodigde kredieten definitief toe te zeggen. Jansman Bouw b.v. uit Luttenberg gaat de drie kazernes bouwen. Het gaat om drie functionele gebouwen waarmee de brandweer in Almkerk, Dussen en Hank haar taken weer kan uitoefenen volgens de wettelijke eisen. Het basisontwerp is voor alle drie de kazernes hetzelfde. Aanvullend zijn er accenten die ervoor zorgen dat de kazernes goed aansluiten op hun omgeving. De gebouwen zijn duurzaam en energieneutraal, de inzet van zonne-energie speelt daarbij een belangrijke rol. Als de gunning definitief is, kan de aannemer starten met de voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijk bouw begint in oktober.

Er wordt gestart in Almkerk, drie weken later in Dussen en weer drie weken later in Hank. De bouwwerkzaamheden lopen op deze manier steeds naast elkaar op waardoor er heel efficiënt wordt omgegaan met de inzet van materieel en mensen. In juli 2022 wordt de laatste kazerne opgeleverd.

Burgemeester Lichtenberg: “Wederom een stapje dichterbij. De nieuwe kazernes zijn echt broodnodig, niet alleen voor een adequate en nette huisvesting voor onze brandweervrijwilligers maar ook om de veiligheid in Altena zo goed als mogelijk is te borgen. Ik kijk uit naar de eerste schop in de grond en naar het moment dat onze mensen vanuit het nieuwe gebouw hun werk kunnen doen.” De bouwkosten van de drie kazernes vallen hoger uit dan in eerste instantie begroot. Dat heeft enerzijds te maken met de aangescherpte duurzaamheidseisen van de drie gebouwen en anderzijds met hogere bouwkosten als gevolg van de coronapandemie.