Renze Bergsma voorgedragen als burgemeester van Coevorden

29 juni 2021, 22:40


Lokaal Nieuws

WOUDRICHEM – Op voorstel van de vertrouwenscommissie heeft de gemeenteraad van Coevorden op dinsdag 29 juni besloten om Renze Bergsma bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen om voorgedragen te worden als nieuwe burgemeester van de gemeente Coevorden.

Renze Bergsma is 45 jaar, getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Woudrichem. De keuze voor Renze Bergsma is gemaakt aangezien hij goed past in de eerder door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring. Hij is gedeputeerde geweest in de provincie Noord-Brabant en was 10 jaar wethouder (en loco burgemeester) in de gemeente Woudrichem. 

De raad ziet in Renze Bergsma de nieuwe burgemeester van Coevorden en plaatst hem vol overtuiging op plaats één van de aanbeveling die aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gezonden. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt overgegaan. Het streven is om de nieuwe burgemeester voor Coevorden begin oktober te installeren.