Gemeenteraad van Altena akkoord met bouw van nieuwe brandweerkazernes

29 juni 2021, 18:02


Lokaal Nieuws

ALTENA – De gemeenteraad van Altena is akkoord met de bouw van nieuwe brandweerkazernes in Hank, Almkerk en Dussen. De bouw van de kazernes was al afgesproken in het bestuursakkoord 2019-2022.

Voor de kazerne in Dussen had de voormalige gemeente Werkendam ook al budget gereserveerd. De drie nieuwe kazernes worden min of meer gelijk aan elkaar, maar in samenspraak met omwonenden kan er op onderdelen worden afgeweken. In totaal gaat de bouw Altena 5,7 miljoen euro kosten en dat is 9,5 ton meer dan aanvankelijk de inschatting was. De aanbesteding viel hoger uit vanwege het effect van corona op de bouwmarkt.

Voor de kazernes in Almkerk en Dussen zijn de vergunningen verleend. Voor die in Hank loopt nog een planologische procedure. De bouw van de drie kazernes begint waarschijnlijk in oktober. Ingebruikname zal dan zomer volgend jaar zijn.