College Altena stemt in met woningen in kerk Dussen

22 juni 2021, 19:06


Lokaal Nieuws

DUSSEN – Burgemeester en wethouders van Altena gaan onder voorwaarden akkoord met de bouw van 20 appartementen in de monumentale kerk in Dussen.

De R.K.-kerk is al even niet meer volledig in gebruik. Initiatiefnemers dienden twee jaar geleden bij de gemeente een plan in om in de kerk startersappartementen te realiseren. Omdat de kerk een gemeentelijk monument is, bracht de commissie ruimtelijk kwaliteit advies uit. Het plan dat nu voorligt voldoet op de meeste punten aan de adviezen van de commissie. Veel monumentale waarden worden behouden. Op enkele punten wordt van het advies afgeweken. Dat komt omdat de appartementen anders donkerder zouden worden. Ook is het plan dan volgens de initiatiefnemers financieel niet haalbaar.

Voorwaarden voor de herontwikkeling is dat minimaal 80% van de appartementen eerst wordt aangeboden aan jongeren in Dussen. Vervolgens aan jongeren in Altena. Pas daarna volgt bredere werving. Hiermee biedt de gemeente jongeren de kans binnen de gemeente te blijven wonen. Wethouder Shah Sheikkariem: “Initiatiefnemers, commissie en de gemeente hebben samen gezocht naar een oplossing. De plannen zijn regelmatig aangepast. Uiteindelijk moeten we een keuze maken. Om dit plan mogelijk te maken moet het ook financieel haalbaar zijn. Bovendien, leegstand van het gebouw bevordert de kwaliteit ook niet. We zijn van mening dat er nu een mooi plan ligt, dat woonruimte oplevert voor jongeren in Dussen, en waar tegelijk cultureel erfgoed wordt behouden.” Voor de verdere uitwerking van de plannen gaan de initiatiefnemers nog in gesprek met omwonenden. Een deel van het gebouw blijft de functie van kerk houden met een eigen ingang.