Nog voor de zomer extra maatregelen Middenweg Andel-Veen om verkeersveiligheid te vergroten

18 juni 2021, 06:20


Lokaal Nieuws

ANDEL – Gemeente Altena legt nog voor de zomer extra verkeersremmende maatregelen aan om de verkeersveiligheid op de Middenweg tussen Andel en Veen op de korte termijn te vergroten.

Dit is vooruitlopend op het besluit om een vrijliggend fietspad aan te leggen langs de Middenweg. Na gesprekken met aanwonenden is een voorstel met maatregelen ontwikkeld. Er komen twee extra drempels en zeven sluisjes met ‘straatjuwelen’. Daarnaast legt de gemeente bij de huidige Gumacon-drempels, geleiders aan om te voorkomen dat verkeer langs de drempel rijdt. Ook worden er kleine aanpassingen gedaan aan de kruispunten met de Kammetweg en met de Duizendmorgen. De huidige visuele verdrijfvlakken worden fysiek uitgevoerd met ongelijke bestrating.

De werkzaamheden vinden nog voor de zomervakantie plaats. De Middenweg wordt hiervoor kort afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding aangegeven. De woningen en bedrijven aan de Middenweg blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. De gemeenteraad van Altena neemt na de zomer een besluit of er langs de Middenweg een vrijliggend fietspad komt. Als dit besloten wordt, duurt het nog enige tijd voor het fietspad er ligt. Zo moet onder andere het bestemmingsplan worden gewijzigd, moet er grond worden aangekocht en moeten routedelen voorbelast worden.