Financiën gemeente Altena richting 2022 op orde

15 juni 2021, 17:31


Lokaal Nieuws

ALMKERK – De Kadernota 2022 van de gemeente Altena, die richting gaat geven aan de begroting, ziet er gezond uit. De verwachting is dat er in november wederom een sluitende begroting kan worden gepresenteerd aan de raad. Daarvoor heeft het college wel een aantal maatregelen genomen.

De jaarrekening 2020 sluit met een overschot van € 6,2 miljoen. Wethouder Hans Tanis: “Het werkelijke saldo is lager, namelijk ongeveer € 3,0 miljoen.” Een deel van het overschot van 2020 wordt veroorzaakt doordat eind 2020 geld van het Rijk werd ontvangen als tegemoetkoming voor corona. Dat geld kon niet meer worden uitgegeven in 2020 en is gereserveerd voor 2021. Verder konden niet alle in 2020 geplande werkzaamheden worden afgerond. Ook daarvoor schuift het college geld door naar 2021. In totaal schuift de gemeente € 3,3 miljoen door.

Wethouder Hans Tanis: “We willen het geld dat we beschikbaar hebben zo goed mogelijk inzetten voor onze samenleving. We zien nu twee jaar achter elkaar overschotten in de jaarrekening. Daar willen we als college vanaf. Dit geld investeren we graag in de samenleving.” Het college geeft in de Kadernota 2022 aan dat vanuit de jaarrekening 2020 blijkt dat er structureel financiële ruimte bestaat. Die ruimte kan worden ingezet om oplopende tekorten in het Sociaal Domein op te vangen en om nieuwe ambities te realiseren. Zo stelt het college voor om de komende jaren fors te investeren in de infrastructuur in Altena. Enkele andere voorbeelden die worden voorgesteld zijn investeringen in het bibliotheekwerk, in de verdere optimalisatie van de dienstverlening en op het thema zorgmijding en verward gedrag.

Hans Tanis: “We zijn ons ervan bewust dat dit de laatste Kadernota is van dit college. Volgend jaar zijn er verkiezingen. We willen het huishoudboekje voor de volgende raadsperiode echter wel op orde maken en goed achterlaten voor het nieuwe college.”