Start werkzaamheden nieuwbouwlocatie ‘Achter de Schans’

10 juni 2021, 17:28


Lokaal Nieuws

WEREKNDAM – Vanaf maandag 14 juni wordt gestart met de aanvoer van zand en grond om de nieuwbouwlocatie ‘Achter de Schans’ in Werkendam op te hogen en voor te belasten.

De komende jaren zal op het terrein aan de Lange Wiep in Werkendam een nieuwe woonwijk worden gerealiseerd. Om de ondergrond geschikt te maken voor de woonwijk wordt het terrein opgehoogd en ‘voorbelast’. Met het voorbelasten klinkt de ondergrond versneld in, zodat een stabiele ondergrond ontstaat. Aannemer Martens en van Oord voert deze werkzaamheden uit. Tot oktober wordt hiervoor ongeveer 100.000 m3 grond en zand aangevoerd en worden drainages aangelegd. Transport vindt plaats via de Dijkgraaf den Dekkerweg en Borcharenweg.

Als medio volgend jaar de ondergrond voldoende is ingeklonken worden bouwstraten, riolering en kabels en leidingen aangelegd. De bouw van de eerste woningen start naar verwachting in het laatste kwartaal van 2022.