Enkele aanpassingen verkeersmaatregel Kerkstraat Hank na evaluatie

9 juni 2021, 16:44


Lokaal Nieuws

HANK – De gemeente Altena heeft in het voorjaar van 2019 twee obstakels geplaatst in de Kerkstraat in Hank, tussen de Mariapolder en Zwaanstraat.

Aanleiding was een verzoek van omwonenden om maatregelen te treffen tegen de te hoge snelheden van verkeer in de straat. In de afgelopen maanden zijn deze verkeersmaatregel geëvalueerd door een extern adviesbureau. Hieruit volgen enkele aanpassingen van de verkeersmaatregel. Onderdeel van de evaluatie was een bewonersenquête. Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de omwonenden (60%) tevreden is met de huidige verkeersmaatregel. Daarbij wordt de remmende werking positief ervaren. 40% is niet tevreden. Dit komt voornamelijk door de ervaren onoverzichtelijke situatie en de invloed op het verkeersgedrag van weggebruikers.

De verkeersmaatregel is door externe onafhankelijke verkeerskundigen beoordeeld. De belangrijkste conclusies zijn dat de betonblokken verkeerd om en te ver van elkaar af staan. Dit remt het verkeer goed af, maar beperkt de doorstroming, draagt bij aan de onoverzichtelijkheid van de verkeerssituatie en leidt ertoe dat fietsers soms geen ruimte geboden wordt. Deze conclusie komt overeen met de resultaten uit de enquête.

Het remmende effect op de snelheid willen de gemeente en inwoners graag behouden. De doorstroming, overzichtelijkheid en daarmee de verkeersveiligheid wil de gemeente verbeteren. Daarom worden de betonblokken andersom geplaatst, zodat verkeer zich niet meer klemrijdt in de versmalling. De wegmarkering wordt hierop aangepast. De aanpassingen worden uitgevoerd voor juli 2021.

De ervaring met de huidige maatregel neemt de gemeente mee bij de geplande herinrichting van de Kerkstraat. Deze staat in het voorjaar van 2022 gepland, inclusief het vervangen van de riolering. Bij de voorbereiding van de herinrichting worden omwonenden en andere belanghebbenden opnieuw betrokken.