Provincie is bereid om mee te werken aan permanente bewoning ‘Veense Put’

8 juni 2021, 06:40


Lokaal Nieuws

VEEN – De provincie Noord-Brabant is bereid om onder voorwaarden mee te werken aan permanente bewoning van de Veense Put. Daarbij is het belangrijk dat er een goed gemotiveerd plan, een zogenaamde gebiedsvisie, komt.

Daarbij gaat het volgens de provincie om een goede balans tussen recreëren, wonen, groen/natuur en water. Overigens acht de provincie het onwenselijk dat de gehele Veense Put permanent bewoonbaar wordt. De gemeenteraad stelt uiteindelijk een bestemmingsplan voor de Veense Put vast op basis van de gebiedsvisie.

De komende maanden wordt aan die visie gewerkt. Dat houdt in dat alle eigenaren van een perceel op de Veense Put eenmalig de keuze krijgen om de bestemming van dat perceel te wijzigen van ‘seizoensrecreatie’ naar ‘wonen’. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens van zo’n 60 procent van de eigenaren, verenigd in de Vereniging Veense Put.