Gebruikers van huishoudelijke hulp ontvangen opnieuw een brief

8 juni 2021, 06:43


Lokaal Nieuws

ALTENA – Inwoners van Altena die huishoudelijke hulp ontvangen, krijgen allemaal een nieuwe brief van de gemeente. Raadslid Pauline van den Tol kaartte de zaak aan. Het gevolg daarvan is dat de gemeente 1.100 brieven gaat versturen naar inwoners die huishoudelijke hulp ontvangen.

Begin februari stuurde het college een brief naar degenen die huishoudelijke hulp krijgen. In de brief de mededeling dat een nieuwe overeenkomst gesloten is met alle aanbieders van huishoudelijke hulp. De boodschap was dat de ondersteuning die men kreeg, behouden blijft. Wel werd gewezen op een wijziging. De aanbieder van de hulp regelt geen vervanging meer bij verlof van de vaste hulp tijdens vakantie- en snipperdagen, tot een maximum van vier weken.

Volgens Van den Tol zijn betrokkenen nu in de veronderstelling dat geen vervanging meer mogelijk is. Terwijl volgens haar uit een raadsinformatiebrief van het college blijkt dat dit wel mogelijk is voor betrokkenen zonder netwerk.