CDA Altena: ‘Binnen Altena zijn nog meer fietsroutes die niet of onvoldoende verlicht zijn’

5 juni 2021, 06:31


Lokaal Nieuws

ALTENA – De gemeenteraad van Altena heeft in 2019 een krediet van een ton beschikbaar gesteld voor openbare verlichting. Dit gebeurde naar aanleiding van een onderzoek van de jongerenraad Going4Altena.

Hieruit kwam de wens naar voren vooral een aantal fietsroutes waarvan scholieren gebruik maken te verlichten. Met dit geld is afgelopen jaar een aantal fietsroutes aangepakt. Onder meer de Parallelweg tussen Andel en Giessen en de route Almkerk Woudrichem zijn toen verlicht. CDA Altena heeft gemerkt uit contacten met inwoners, jongeren en dorpsraden dat dit enorm is gewaardeerd. Maar binnen Altena zijn nog meer fietsroutes die niet of onvoldoende verlicht zijn. CDA-raadsleden krijgen hierover geregeld signalen.

CDA Altena is voorstander van een vervolgaanpak en ziet graag een extra investering voor het aanlichten van routes. Op deze wijze wordt Altena veiliger gemaakt, maar wordt tegelijkertijd fietsen in Altena aantrekkelijker gemaakt. Bij het bespreken van de kadernota zal dit een thema zijn waarvoor CDA aandacht vraagt.