Fractie van AltenaLokaal wijzigt

3 juni 2021, 13:40


Lokaal Nieuws

ALTENA – Met ingang van heden wijzigt de fractie van AltenaLokaal.

Raadslid Otto de Peuter uit Almkerk, die op zijn beurt nieuwbakken wethouder Shah Sheikkariem heeft vervangen, moet helaas om gezondheidsredenen een pas op de plaats maken en heeft om die reden zijn ontslag als raadslid binnen de gemeenteraad van Altena ingediend.

Jenneke Rochat zal ingevolge de Kieswet worden voorgedragen om zijn plaats in te nemen. De procedures daarvoor lopen en de verwachting is dat dit tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 juni bekrachtigd gaat worden.