Enquête dorpsraad Almkerk: Almkerkers over het algemeen tevreden over woonomgeving

29 mei 2021, 15:10


Lokaal Nieuws

ALMKERK – Inwoners van Almkerk zijn over het algemeen tevreden over hun woonomgeving, maar ervaren tegelijkertijd ook veel overlast van hondenpoep. Daarnaast is in het dorp behoefte aan meer activiteiten voor ouderen, eenzame mensen en jongeren.

Dit is slechts een greep uit de uitkomsten van een enquête die de Almkerkse dorpsraad had uitgezet. De dorpsraad is tevreden met de 400 enquêtes die zijn ingevuld met daaraan gekoppeld ruim 1250 reacties op de vragen. Daaruit komt ook de grote behoefte aan meer woningen naar voren, net als de wens om meer recreatieve wandelroutes aan de leggen en de vraag naar een centrale ontmoetingsplaats.

De Almkerker beoordeelt daarnaast een groot aantal verkeerssituaties als onveilig. Het openbaar vervoer wordt door de inwoners als slecht ervaren. De komende tijd zal de dorpsraad onderzoeken welke onderwerpen opgepakt kunnen worden. Daarbij worden de inwoners ook verder betrokken.