Ambitie college: voor 2030 3000 woningen bouwen

20 mei 2021, 18:29


Lokaal Nieuws

REGIO – Volgens een prognose van de provincie Noord-Brabant heeft Altena in de periode 2020 tot 2030 bijna 2200 woningen nodig.

Het college van de gemeente Altena heeft echter de ambitie om 3000 woningen te bouwen. In de daaropvolgende periode heeft de gemeente Altena de ambitie om 2000 woningen te bouwen en ook dat is meer dan de prognose van de provincie. In de regio West-Brabant willen negen gemeenten tot 2030 30.000 huizen bouwen, waar de provincie er vooralsnog zo’n 18.000 begroot heeft. Met die 12.000 extra willen de gemeenten hun bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling om de komende tien jaar tot één miljoen extra huizen te komen en zo het woningtekort tegen te gaan. De gezamenlijke ambities zijn vastgelegd in een zogenoemde regionale investeringsagenda voor de regio Breda.