Schriftelijke vragen VVD Altena over subsidie cultuursector

18 mei 2021, 17:39


Lokaal Nieuws

ALTENA – VVD Altena heeft het college vragen gesteld over de verdeling van coronasteun voor de culturele instellingen in de gemeente Altena.

Volgens de VVD is deze steun opvallend verdeeld. Musea, poppodia en andere culturele instellingen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie van het Rijk. De gemeente Altena gooit daar nog een bedrag bovenop, met als doel de culturele sector door de coronacrisis te slepen.

De VVD vindt dit een goede zaak, maar vraagt zich af waar de grote verschillen in de bedragen vandaan komen. Het ene museum heeft een bijdrage ontvangen van 110.000 euro terwijl het andere museum het moet doen met een bijdrage van 4.000 of 5.000 euro. Sommige bedragen zijn opvallend rond, terwijl andere tot in detail lijken te zijn berekend. De VVD wil dan ook graag weten hoe het college tot deze verdeelsleutel is gekomen.