Provincie komt met voorstel aanpak fileknelpunt Kromme Nol

18 mei 2021, 17:49


Lokaal Nieuws

WIJK EN AALBURG – Over een tijdje zal het probleem, dat tijdens de spits het verkeer druppelsgewijs de gemeente Altena binnenkomt, tot het verleden behoren.

De Provincie heeft via een persbericht laten weten dat deze zomer een voorstel komt om iets te doen aan de verkeersproblemen die zich met name in de spits voordoen rond de rotonde Kromme Nol bij Wijk en Aalburg. De Provincie heeft ook aangegeven dat de kruising N267-Heesbeen hierbij wordt betrokken.

“Een goed signaal”, zegt raadslid Otto van Breugel van CDA Altena. Hij diende in november hiervoor een motie in om eens flink aan de bel te trekken bij de Provincie. Van Breugel kreeg toen voor deze oproep een raadsbrede steun en wethouder Hans Tanis zegde toe zich hiervoor te gaan inzetten. Volgens Van Breugel spelen de problemen al langer. Zo onderzocht in 2018 de Provincie dit probleem en erkende dat er sprake is van een fileprobleem bij de Heusdense brug. De Provincie gaf toen aan bereid te zijn om maatregelen te nemen.

Van Breugel: “Nog steeds hebben wij onze zorgen over de het tijdstip van aanpak van het fileprobleem. De Provincie gaf eerder aan de werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren met groot onderhoud in 2022. Ik vind dat geen goed plan als de belangrijke toegangsweg voor onze gemeente Altena gelijktijdig met de A27 in uitvoering gaat. Dan zit ons gebied klem tussen twee projecten. Daar zitten we na zoveel jaar fileleed niet op te wachten.”