Muziekprofessionals gezocht voor programma Muziekwijzer Altena

14 mei 2021, 08:57


Regio Info

ALTENA – De gemeente Altena hecht grote waarde aan haar cultuurbeleid; cultuureducatie in het algemeen en muziekeducatie in het bijzonder. Daarom kiest gemeente Altena ervoor om muziek op school intensief te stimuleren en faciliteren met het programma Muziekwijzer Altena.

Met Muziekwijzer Altena wordt de muziekeducatie in het basisonderwijs versterkt. Dit betekent dat het programma niet de reguliere muzieklessen in de klas vervangt, maar juist een meerwaarde biedt ten opzichte van de lessen die al door de eigen groepsleerkracht worden verzorgd. De expertise van (lokale) muziekprofessionals wordt ingezet om de lesprogramma’s te ontwikkelen en uitvoeren. Omdat scholen allemaal verschillen, is er binnen Muziekwijzer Altena keuze uit verdiepende lesprogramma’s of een programma op maat. Muziekwijzer Altena richt zich op alle leerlingen van het basisonderwijs.

Vanaf mei 2021 gaat de ontwikkeling van het nieuwe lesprogramma van start. Bent u muziekprofessional en wilt u het muziekonderwijs in Altena versterken? Dan wordt u uitgenodigd om een lesvoorstel in te dienen voor 1 september 2021 bij Bibliotheek CultuurPunt Altena. Ook kunt u zich aanmelden voor het spreekuur voor muziekprofessionals op woensdag 9 juni, dinsdag 29 juni of maandag 19 juli van 10.00 tot 11.30 uur.