Inwoners Noordwaard doen mee met spandoekenactie van NEFOM

14 mei 2021, 08:29


Lokaal Nieuws

WERKENDAM – In de weekenden van 14 tot 16 mei en van 21 tot 23 mei is er een landelijke actie ‘Omgevingslawaai’ van de NEFOM. In de Noordwaard bij Werkendam wordt hier ook aan meegedaan met een spandoekenactie. Op diverse plekken zal aandacht worden gevraagd voor dit probleem.

Er is op diverse plaatsen in Nederland van alles gaande op het gebied van geluidoverlast door motorvoertuigen. De NEFOM, de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen, richt zich op alle motorvoertuigen, zoals auto’s, waterscooters, speedboten, quads en motorfietsen met als doel om een maximale geluidproductie te bewerkstelligen die vergelijkbaar is met de huidige norm voor nieuwe personenauto’s. En dat is 70 dB(A).

Met de spandoekenactie, vanuit inmiddels landelijk 75 bewonersgroepen, richt de NEFOM zich daarbij met name op de veroorzakers van overmatig lawaai. Volgens de bewoners moet die onnodige geluidsoverlast stoppen. Volgens de NEFOM zijn er inmiddels meerdere gemeenten in Nederland (en elders in Europa) die geluidsoverlast willen aanpakken: “Het helpt als geluidsoverlast keer op keer gemeld wordt. Dan moeten de gemeenten wel actie gaan ondernemen.”