Inwoners Altena worden betrokken bij windmolens in Gorinchem

13 mei 2021, 18:25


Lokaal Nieuws

REGIO – Wethouder Roland van Vugt van de gemeente Altena heeft in gesprekken met de gemeente Gorinchem duidelijk de zorgen en de belangen van de inwoners van de gemeente Altena aangegeven
over de windmolenplannen bij Avelingen.

De gemeente Gorinchem heeft in het gesprek aangegeven de gemeente Altena nauw te willen betrekken en de inwoners hier ook te laten meedelen in de opbrengsten, als de windmolens er eventueel komen. Dit is ook vastgelegd in een motie van de gemeenteraad van Gorinchem. Arno Bouman en Gerard Vos van CDA Altena hadden eerder al aangegeven dat zij vinden dat inwoners van Sleeuwijk en Werkendam een actieve rol moeten krijgen bij de mogelijke komst van windmolens bij Gorinchem. CDA vindt dat de impact van windmolens langs de zuidgrens van Gorinchem voor de inwoners van Altena zo klein mogelijk moeten zijn.