Jongerenraad Going4Altena pleit voor ‘jeugdlintje’ in Altena

8 mei 2021, 06:50


Lokaal Nieuws

ALTENA – De Jongerenraad Going4Altena pleit in een brief aan de gemeenteraad voor het invoeren van een zogenaamd ‘jeugdlintje’ in Altena.

Zij geven aan dat tijdens de landelijke lintjesregen rond koningsdag veel inwoners worden onderscheiden in de orde van Oranje-Nassau. Dat zijn voornamelijk volwassen mensen die ieder op zijn of haar eigen manier bijzonder werk heeft verricht de afgelopen jaren. Zij zouden graag zien dat er ook erkenning komt voor al die jonge mensen die zich ook inzetten voor de gemeente.

De jongerenraad Going4Altena vindt dat deze jongeren erkenning moeten krijgen voor hun daden in de vorm van een jeugdlintje. De jongerenraad vraagt nu aan de gemeenteraad of zij ook wat zien in het instellen van een jeugdlintje en om samen de kader hiervoor te scheppen.