Bewustwordingscampagne ‘Hier begint de zee’ door Waterschap Rivierenland

29 april 2021, 08:27


Lokaal Nieuws

ALTENA – Waterschap Rivierenland is in Altena gestart met de pilot van een bewustwordingscampagne om geen afval op straat en in het water te gooien.

Bij zo’n honderd rioolputten in Altena wordt een tegel gelegd met de tekst ‘Hier begint de zee, niets ingooien a.u.b.’. Dat moet mensen ervan bewust maken dat de zee begint bij het putdeksel en dat iedereen medeverantwoordelijk is voor de plastic soep als je afval op straat of in het water gooit.

Als de campagne in Altena succesvol is, zal Waterschap Rivierenland deze uitvoeren in het gehele beheersgebied.