Vraag leerlingenvervoer aan voor 1 juni

25 april 2021, 13:35


Lokaal Nieuws

ALTENA – Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem, maar voor sommige is de situatie anders doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt.

Als deze kinderen in de gemeente Altena wonen, kunnen ze misschien in aanmerking komen voor de regeling bekostiging leerlingenvervoer van de gemeente Altena. Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, moeten ouders of verzorgers zelf een aanvraag indienen. U kunt alleen leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente waar het kind woont of verblijft.

Vraag leerlingenvervoer online aan vóór 1 juni 2021. U logt hiervoor in met uw DigiD code. Gemeente Altena beoordeelt uw aanvraag en geeft het resultaat door aan De Have. Van hen ontvangt u het uiteindelijke besluit.