VVD Altena stelt schriftelijke vragen over startersappartementen in Dussense kerk

22 april 2021, 05:56


Lokaal Nieuws

DUSSEN – In Dussen willen twee initiatiefnemers de leegstaande rooms-katholieke kerk ombouwen tot starterswoningen.

In de media verscheen eerder een artikel waarin wordt geschreven dat dit initiatief niet tot ontwikkeling komt, vanwege het standpunt van de commissie ruimtelijke kwaliteit. VVD Altena vindt dit jammer, aangezien met dit project een kans wordt geboden aan de starters in Altena, terwijl tegelijk verpaupering wordt tegengegaan.

VVD Altena wil met schriftelijke vragen van het college weten of men bekend is met het nieuwsbericht, of het van mening is dat het in tijden van acute woningnood niet wenselijk is om plannen voor woningbouw uit te stellen dan wel te vertragen, waarom de commissie ruimtelijke kwaliteit dit project vertraagt en of er sprake is van een dialoog tussen het college en de commissie ruimtelijke kwaliteit over dit project.