Burgemeester Lichtenberg: ‘15% van inwoners Altena gevaccineerd’

18 april 2021, 11:09


Lokaal Nieuws

ALTENA – Burgemeester Egbert Lichtenberg deed afgelopen zaterdagmorgen in het radioprogramma A-Magazine op A-FM wederom een oproep aan de inwoners van zijn gemeente om zich aan de geldende coronamaatregelen te houden.

Besmettingen in Altena zijn nog te hoog

Het moment voor versoepelingen is volgens de burgemeester nog niet daar: “De cijfers zijn nog te hoog. Er is geen sprake van een stabiliteit. In de laatste cijfers vanuit het RIVM zijn het aantal besmettingen in de gemeente Altena weer omhoog gegaan. Waren er twee weken geleden nog 120 nieuwe besmettingen, vorige week liep dat aantal op naar 205 in Altena.” Volgens Lichtenberg valt vooral de leeftijdscategorie 13 tot 39 jaar op vanwege de stijging van het aantal besmettingen. De leeftijdscategorie tussen de 40 en 50 jaar laat volgens hem een structureel hoog aantal besmettingen zien.

15 procent van inwoners Altena gevaccineerd

Langzamerhand worden er ook in de gemeente Altena inwoners gevaccineerd tegen het coronavirus. Egbert Lichtenberg: “Vanuit de cijfers van de GGD is te zien dat in de gemeente Altena op dit moment 4.580 inwoners voor de eerste keer een vaccinatie hebben ontvangen en 1.861 inwoners ook voor de tweede keer. Dat is exclusief wat er door de huisartsen gevaccineerd is.” Met deze cijfers zou grofweg gezegd kunnen worden dat zo’n 15 procent van de inwoners van Altena gevaccineerd is.

Openingsplan biedt perspectief

Burgemeester Lichtenberg is blij dat het kabinet een openingsplan heeft gepresenteerd: “In dit openingsplan worden een aantal stappen helder gemaakt die ons te wachten staan op het moment dat we langzamerhand weer van het slot af kunnen. Hier hebben we als burgemeesters ook om gevraagd, want zo’n plan geeft toch perspectief.” Toch roept hij nogmaals op om onszelf aan de geldende coronamaatregelen te houden. “Ik durf in het algemeen te zeggen dat de meeste inwoners zich keurig houden aan de maatregelen. Wijkagenten en BOA’s blijven toezicht hierop houden. Ik merk wel dat het bij inwoners in de praktijk steeds lastiger wordt om maar één bezoeker per dag thuis te ontvangen of alleen boodschappen te gaan doen. Hou nog even vol”, aldus de burgemeester.

Geen fieldlab evenementen of andere proeven in Altena

In gemeenten rondom Altena worden fieldlab evenementen georganiseerd of mogen musea, bij wijze van proef, voor een bepaalde periode de deuren openen. Volgens Lichtenberg gaat dit in de gemeente Altena vooralsnog niet gebeuren: “Voorstellen voor fieldlab evenementen of bijvoorbeeld de openingstelling van Slot Loevestein worden landelijk gepaald. Dit zijn wetenschappelijke experimenten en daar wordt door speciale organisaties naar gekeken. In Altena hebben wij niet van dit soort evenementen of dit soort locaties die daar direct voor geschikt zijn om in deze testfase interessante informatie op te leveren. Dus deze situaties doen zich bij ons in Altena niet voor.”