Kwijtschelding huur voor sportverenigingen en dorpshuizen

15 april 2021, 18:12


Lokaal Nieuws

ALTENA – Sportverenigingen en exploitanten van dorpshuizen krijgen de huur over 2020 geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden.

Organisaties die zelf eigenaar zijn van een gebouw met een maatschappelijke functie krijgen een financiële tegemoetkoming. In totaal gaat het om een bedrag van circa 220.000 euro. De huurkwijtschelding en compensatie worden voor een deel betaald met geld van het Rijk. Commerciële huurders van gemeentelijke gebouwen, zoals kinderopvang, woningcorporaties en huisartsen, komen niet in aanmerking voor huurkwijtschelding. In totaal krijgen vijftien exploitanten van accommodaties met een maatschappelijke functie binnen de gemeente Altena huur kwijtgescholden, dan wel een financiële tegemoetkoming als zij zelf gebouweigenaar zijn. De regeling voor huurkwijtschelding wordt in 2021 voorlopig voortgezet.

Wethouder Shah Sheikkarriem laat weten dat door huren kwijt te schelden de exploitanten van de dorpshuizen en gebruikers van sportaccommodaties enigszins tegemoet worden gekomen en een steuntje in de rug wordt gegeven in deze bijzonder lastige periode.