Omwonenden Vlietstraat zetten vraagtekens bij komst hospice

13 april 2021, 18:18


Lokaal Nieuws

SLEEUWIJK – Omwonenden van de plannen van een hospice aan de Vlietstraat in Sleeuwijk zetten vraagtekens bij de geschiktheid van de locatie. Volgens sommige omwonenden ‘schreeuwt’ de locatie om een andere invulling. Stichting hospice Altena vraagt medewerking aan de gemeente Altena voor de oprichting.

Het is een regenachtige zaterdagmiddag. Yvonne den Toom loopt samen met een buurtgenoot over de Vlietstraat met een brief van de gemeente Altena in hun hand. In de brief staan de plannen om een hospice te bouwen aan de Vlietstraat. Zij zijn aan het inventariseren of omwonenden de brief vanuit de gemeente Altena ook hebben ontvangen. Ze willen onderzoeken of ze samen met omwonenden op kunnen trekken om de bouw van het hospice tegen te gaan.

Den Toom vindt dat ze niet goed op de hoogte zijn gebracht: “Men brengt het als een voldongen feit. Online staat een veel te gepimpte afbeelding van de bouwplannen, iets wat helemaal niet zo te realiseren is.” De plek aan de Vlietstraat waar vroeger een gymzaal stond, is volgens Stichting hospice Altena en een gemeentelijke regiegroep de meest geschikte locatie. “Wij zijn niet tegen een hospice”, vertelt Den Toom. Volgens Den Toom is de locatie helemaal niet geschikt: “Sleeuwijk is een dorp en als je naar de opbouw van het dorp en gebied kijkt, dan ligt er een belangrijke waterhuishoudkundige, ecologische, cultuurhistorische en recreatieve functie voor de Bijtelskil.” De Bijtelskil is de watergang die langs de beoogde nieuwbouwlocatie stroomt. De betreffende locatie is de open plek in de groenstructuur.

Niet met de komst van een hospice, maar met de invulling van het gebied schopt de gemeente Altena sommige omwonenden tegen het zere been. Den Toom: “Groen, en dan bedoel ik niet gras, is de laatste jaren slachtoffer in Sleeuwijk. De groenstructuur langs de Bijtelskil is allemaal gekapt.” Den Toom ziet het hospice liever ergens anders zoals bij Sovak aan de Eikenlaan, als het dan toch in Sleeuwijk moet komen. “Naast Sovak aan de Eikenlaan ligt een perceel bouwgrond wat te koop staat.” Als men kijkt naar omliggende hospices dan lijkt het Den Toom logischer om richting Andel of Giessen te kijken. In Gorinchem, dichtbij Sleeuwijk, is al een hospice.

Den Toom vindt ook dat de gemeente de omgevingsvisie compleet negeert. “Uit een bewonersavond kwamen ontzettend veel goede ideeën. Daar heb ik niets van teruggezien in de omgevingsvisie. De gemeente moet pragmatisch en dichtbij de burger blijven.” De gemeenteraad van Altena stemde eerder al in met de herontwikkeling voor de bouw van circa tien appartementen op de locatie aan de Vlietstraat.