GGD Priklocatie in Almkerk ingericht

31 maart 2021, 14:58


Lokaal Nieuws

ALMKERK – Er werd woensdag 31 maart volop gewerkt aan de inrichting van de GGD-vaccinatielocatie in Het Verlaat. Op de locatie zijn vier prikstraten ingericht.

Vrachtwagens vol met materiaal werden naar binnen gesjouwd. Materialen om niet alleen de vaccinatieruimte te creëren, maar ook materialen om de wachtruimtes zo in te richten dat alles veilig verloopt. Na de vaccinatie wordt namelijk geadviseerd om 15 minuten in de wachtruimte te blijven zitten. Daarnaast is er een EHBO-post en twee plekken waar een arts zit. Met de priklocatie in Almkerk is er een oplossing voor inwoners van Altena die voorheen ver moesten reizen naar Gorinchem, Dordrecht of Breda. De voorkeur van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant was daarom ook een locatie in te richten in Altena.

Wanneer de locatie operationeel wordt, is nog niet bekend. Wel is bekend dat de priklocatie 6 dagen per week geopend zal zijn. De GGD stuurt een uitnodiging waarna inwoners een afspraak kunnen maken. Ook huisartsen kunnen gebruik maken van de priklocatie.