Progressief Altena vraagt of gereinigde grond in de Noordwaard ook vervuild kan zijn

6 maart 2021, 05:57


Lokaal Nieuws

WERKENDAM – Een relatief nieuwe manier om vervuilde grond weer schoon te maken heeft in Bunschoten helemaal verkeerd uitgepakt.

Hierover berichtte EenVandaag op 2 maart nadat onderzoek heeft aangetoond dat de grond, na verwerking, nog steeds ernstig vervuild is. Een boer sloeg alarm toen zijn kalveren dood werden geboren of snel na geboorte overleden. De vervuiling blijkt afkomstig te zijn van gereinigde grond dat bij een dijkverzwaring is gebruikt. De grond is gereinigd door het tot hoge temperaturen te verhitten, zodat giftige stoffen verdampen en afbreken. Deze techniek heet ‘thermisch gereinigde grond’ (TGG) en is uitgevoerd via de Afvalstoffen Terminal Moerdijk. Bij de dijk zijn diverse monsters afgenomen; hierin zijn zouten, zware metalen, benzeen en het gevaarlijke GenX aangetroffen.

Bij de herinrichting van de Noordwaard is ook gebruikt gemaakt van TGG. Als deze grond ook vervuild blijkt te zijn, kan dit mogelijk risico’s opleveren voor mens, dier en natuur. Dit is voor Progressief Altena aanleiding geweest om vragen te stellen aan de wethouder. Zo vragen ze of de TGG van dezelfde verwerkingslocatie afkomstig is en of deze grond na het aanbrengen nog is getest op verontreinigingen.