Plannen nieuw appartementencomplex voor groepswoningen SOVAK

6 maart 2021, 06:58


Lokaal Nieuws

SLEEUWIJK – Zorgaanbieder SOVAK wil de groepswoning voor mensen met een verstandelijke beperking, aan de Eikenlaan 9-11 in Sleeuwijk vervangen door een nieuw gebouw met 26 appartementen van maximaal twee bouwlagen met kap.

Direct achter de woning is Tuinderij Rietveld gesitueerd met een moes- en siertuin met binnenwerkplaats. De Tuinderij biedt dagbestedingsactiviteiten aan cliënten van SOVAK. Het nieuwe gebouw komt deels op grond van Tuinderij Rietveld te staan. Om het plan te kunnen realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Het ontwerp heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn door omwonenden geen zienswijzen ingediend. Als de raad het plan vaststelt, wordt het bestemmingsplan opnieuw gepubliceerd voor 6 weken. Wanneer de bouw dan daadwerkelijk kan gaan starten, is nog niet bekend.