Optimalisering vaccinatieproces: van 20 naar 60 prikken per uur per prikker

6 maart 2021, 05:54


Lokaal Nieuws

REGIO – De GGD bereidt zich voor op een flinke opschaling, om flink vaart te maken met het vaccineren tegen het coronavirus, optimaliseert en versnelt men het vaccinatieproces aanzienlijk.

Samen met experts uit het logistieke vakgebied, onder leiding van een hoogleraar Operations and Logistics Management, is het huidige vaccinatieproces tot in de kleinste details doorgelicht. Uitkomst hiervan is dat men 3x zoveel prikken per uur kan zetten dan dat nu gedaan wordt: van 20 naar 60 prikken per uur per prikker. Dit is mogelijk door het vaccinatieproces te optimaliseren en anders in te richten.

Op de nieuwe vaccinatielocatie Breepark in Breda wordt op 8 maart gestart met het werken volgens deze nieuwe inrichting. Mede hierdoor wordt het haalbaar voor de GGD’en om per april 1,5 miljoen mensen per week te vaccineren, op voorwaarde dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn en gewerkt wordt op grootschalige vaccinatielocaties.

Belangrijke verbeteringen binnen het proces zijn het scheiden van de administratie van het daadwerkelijk prikken en het flink opschalen van de administratiecapaciteit. Projectleider Arthur Rijkers: “Nu zitten de prikker en administrator aan elkaar gekoppeld. Pas zodra alle administratieve handelingen klaar zijn, kan de prikker de vaccinatie toedienen. In de nieuwe situatie gebeurt dit los van elkaar en kunnen de prikkers constant blijven prikken.”