Let op: niet schaatsen op de uiterwaarden

11 februari 2021, 17:09


Lokaal Nieuws

REGIO – Waterschap Rivierenland raadt met klem af om te schaatsen op het ijs op de volle uiterwaarden.

De waterstanden in de rivieren dalen komende dagen snel. Dit betekent dat volle uiterwaarden en buitenpolders langzaam leegstromen. Dit maakt het ijs in de uiterwaarden onbetrouwbaar. Schaatsen op de uiterwaarden is levensgevaarlijk. Daarnaast is er veel kwelwater in het rivierengebied. Kwel is rivierwater dat door de druk van de hoge rivier onder de dijk wordt gedrukt. Dit kwelwater komt terecht in grondwater, sloten en vaarten.

Omdat kwelwater een hogere temperatuur heeft dan het water in sloten, kan ijs zwakker worden. Daarnaast moet op veel locaties met gemalen overtollig water worden afgevoerd als gevolg van de vele kwel. Hierdoor beweegt het water waardoor ijs zwak en onbetrouwbaar wordt. Schaatsen? Doe dit op door ijsverenigingen gecontroleerde plekken. Voor meer informatie over ijsverenigingen in de buurt en veilig schaatsen, kijk op schaatsen.nl.