AltenaLokaal maakt zich zorgen om bijstandsgerechtigden

2 januari 2021, 11:49


Lokaal Nieuws

ALTENA – Afgelopen week is er in het nieuws gekomen dat een bijstandsgerechtigde uit een andere gemeente een bedrag van € 7.000 moet terugbetalen aan vermeende onterecht ontvangen bijstand.

Dit bedrag moet worden terugbetaald omdat zij van een familielid regelmatig ondersteuning ontving in de vorm van een tas etenswaren. De gemeente is hierachter gekomen doordat sociaal rechercheurs bij een onaangekondigd huisbezoek een tas met boodschappen van een supermarkt aantroffen. Omdat dit als ‘verdacht’ is aangemerkt, vond er nader onderzoek en een ondervraging plaats. Het is bekend dat deze casus niet op zich staat maar dat terugvordering na ondersteuning en giften veel vaker en in meer gemeenten voorkomt.

Mede om deze reden heeft de fractie van AltenaLokaal een aantal vragen gesteld aan het college van de gemeente Altena. Zo wil de fractie weten of dit ook in de gemeente Altena het geval is en hoe vaak dat dan is voorgekomen. Ook stellen ze de vraag of dit dan wel redelijk te noemen is. Het college is verzocht om zo snel mogelijk met antwoorden te komen.