Stijging waterschapslasten in 2021

1 december 2020, 18:12


Lokaal Nieuws

REGIO – Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft vrijdag de begroting 2021 definitief vastgesteld.

In de begroting staat wat het waterschap in 2021 wil uitgeven om aan haar taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. Voor huishoudens stijgen de waterschapslasten in 2021 met circa € 1 per maand. Voor een huishouden nemen de waterschapslasten in 2021 toe met 3,2% ten opzichte van 2020.

De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied en de toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst.