Enquete verkeer en vervoer in Altena

1 december 2020, 18:04


Lokaal Nieuws

ALTENA – Via de website van de Gemeente Altena konden inwoners in oktober een enquete invullen over verkeer en vervoer in Altena.

De vragenlijst werd ruim zeshonderd keer ingevuld. Uit de enquete blijkt dat de inwoners graag een verbetering van het openbaar vervoer in, van en naar Altena zouden zien. Volgens wethouder Hans Tanis is het ov ‘niet bovenmatig’. Hij laat ook weten dat , de provincie besluit welk ov-bedrijf door de regio mag rijden, maar de kans bestaat dat Altena extra diensten kan inkopen om het ov te verbeteren. Ook zou volgens de inwoners de verkeerssituaties in Hank, Giessen en Nieuwendijk moeten worden aangepakt. Er wordt te hard gereden, het is er te druk en er treden doorstromingsproblemen op. Ook wordt gesteld dat er op meerdere plekken in de gemeente onoverzichtelijke kruispunten liggen en dat enkele wegen gevaarlijk zijn om als fietser of voetganger over te steken. 

Nog deze maand wil de gemeente overleggen met onder meer dorpsraden, bedrijven, ondernemersverenigingen, de jongerenraad, ouderen en vertegenwoordigers van de recreatiebranche. De resultaten daarvan zijn in januari bekend.