Uitbreiding gemeentehuis nog nodig?

29 oktober 2020, 20:09


Lokaal Nieuws

ALTENA – De uitbreiding van het gemeentehuis in Almkerk was voor de fusie van de drie Altena-gemeenten een veel besproken onderwerp.

Het plan om het gemeentehuis uit te breiden, werd weggestemd door de gemeenteraden van de toenmalige gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam. Het was destijds onduidelijk of er wel behoefte aan zou zijn vanwege het beoogde nieuwe werken. Dinsdag 27 oktober kwam tijdens de behandeling van de begroting voor komend jaar uitbreiding van het gemeentehuis opnieuw ter sprake.

Raadslid Pim Bouman van de VVD dat naar zijn verwachting uitbreiding van het gemeentehuis echt niet meer nodig is in verband met het vele thuiswerken door de ambtenaren. Raadslid Gerard Paans van het CDA en Wethouder Shah Sheikkariem vonden deze conclusie wat voorbarig. De dienstverlening van de gemeente kan volgens de meeste fracties wel verbeterd worden nu de gemeente twee jaar bestaat. Hiervoor werden diverse suggesties gedaan, waaronder het gebruik van de dorpshuizen of de inzet van een SRV-wagen.