Koninklijke Onderscheiding voor Piet Sack uit Veen

29 oktober 2020, 17:03


Lokaal Nieuws

VEEN – Piet Sack uit Veen ontving op woensdag 28 oktober een Koninklijke Onderscheiding. De uitreiking vond plaats in de Hervormde Kerk in Veen. Burgemeester Egbert Lichtenberg mocht daar namens Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander de onderscheiding opspelden.

De 81-jarige Piet Sack krijgt zijn onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de Hervormde Gemeente Veen. Sinds 1997 is hij coördinator van de wekelijkse schoonmaakgroepen van het kerkgebouw. Sinds 2004 is hij actief in de zending- en evangelisatiecommissie. Naast het werk voor de commissie zelf, heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het vormgeven van deze commissie en het werven van gelden.

Als ouderling heeft hij onder meer vele kerkeraadsvergaderingen voorbereid en bijgewoond. Ook heeft hij in de loop der jaren vele huisbezoeken afgelegd en kerstattenties bezorgd. Daarnaast heeft hij zich vele jaren ingezet voor het regelen van preekbeurten en was hij nauw betrokken bij het onderhoud van de begraafplaats rond de oude kerk. Piet Sack werd onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.