Online participatieplatform Aan De Slag

25 oktober 2020, 11:25


Regio Info

ALTENA – Om jou als inwoner van Altena zoveel mogelijk te betrekken bij plannen en de uitvoering daarvan, heeft gemeente Altena het online platform Aan De Slag opgericht.

Aan De Slag is een onafhankelijk platform waarop ideeën worden uitgewisseld en met elkaar in gesprek gaan over verschillende thema’s of een project. Dit met als doel een nog mooier, veiliger, schoner, leuker en gezonder Altena. Afhankelijk van de actualiteit wordt dit platform ingezet om ideeën te delen, stemmen te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren en/of jouw mening kort te polsen over een bepaald thema.

Ben je een inwoner of vertegenwoordig je een organisatie? Iedereen kan meedoen op het platform, jij dus ook! Bezoek hiervoor de website aandeslag.gemeentealtena.nl.