Nieuwe ophaaldienst huishoudelijk afval

15 oktober 2020, 21:11


Lokaal Nieuws

ALTENA – Het huishoudelijk afval binnen de gemeente Altena zal vanaf 1 januari worden opgehaald door de Afvalstoffendienst en daarmee verdwijnen de vuilniswagens van Renewi.

De Afvalstoffendienst valt onder gemeente ‘s-Hertogenbosch en verzorgt de afvalinzameling in verschillende Brabantse gemeenten. Het huidige contract met Renewi loopt op 1 januari 2021 af. De gemeente gunt de werkzaamheden nu aan de Afvalstoffendienst.

Momenteel worden de routes en ophaaldagen in kaart gebracht. Het kan zijn dat huishoudens hun container op een andere dag kunnen aanbieden dan ze gewend zijn. In december ontvangt ieder huishouden informatie over eventuele nieuwe ophaaldagen.