Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

13 oktober 2020, 22:21


Lokaal Nieuws

REGIO – Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt.

Ook in de gemeente Altena stijgt het aantal besmettingen hard. De maatregelen zijn er op gericht om het aantal bewegingen en contactmomenten fors in te perken en er zal strenger gehandhaafd worden op het nakomen van de maatregelen. Sporten in groepsverband is ingeperkt, evenementen kunnen geen doorgang vinden, horeca moet de deuren weer sluiten, een mondkapjesplicht volgt en in de thuissituatie moeten contacten beperkt worden.

De maatregelen gaan in per 14 oktober, 22.00 uur. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid, het coronadashboard met hieraan toegevoegd een routekaart met 4 risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn, de app CoronaMelder als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek en aangescherpte wetgeving. Uitgebreide informatie leest u op www.rijksoverheid.nl.