Zorgen ouderenorganisaties

19 september 2020, 17:54


Lokaal Nieuws

ALTENA – Senioren Platform Altena uit in een brief aan de gemeenteraad ernstige zorgen over de toekenning van subsidies aan het ouderenwerk in de gemeente Altena.

Door nieuwe subsidieregels van de gemeente vreest voorzitter Ad de Graaf dat ouderenbonden volgend jaar nog maximaal 60 procent van het bedrag dat ze in 2020 kregen op hun rekening bijgeschreven krijgen. Senioren Platform Altena vertegenwoordigt organisaties met 100% seniorleden. Om naast een subsidie van 100 euro in aanmerking te komen voor een zogenoemde ‘stimuleringssubsidie’ van maximaal 500 euro, moeten de organisaties aan vier doelstellingen voldoen, waaronder eenzaamheidsbestrijding. Als niet volledig wordt voldaan aan die voorwaarden loopt in het ernstigste geval het subsidie bedrag terug van 1000 naar 225 euro.