Nieuwbouwplannen voor brandweerkazerne Dussen

23 juli 2020, 16:42


Lokaal Nieuws

DUSSEN – Gemeente Altena wil een nieuwe brandweerkazerne bouwen aan de Zuideveldlaan 42 te Dussen.

Voor de realisatie moet het bestemmingsplan aangepast worden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Het bestemmingsplan kan nu door de gemeenteraad vastgesteld worden. Naar verwachting zal de raad geen bezwaren hebben en snel tot vaststelling overgaan na het zomerreces. De uitwerking van de nieuwbouwplannen kan daarna van start.