Waterschap gaat zonneparken aanleggen in Altena

24 juni 2020, 17:04


Lokaal Nieuws

DUSSEN/SLEEUWIJK/DRONGELEN – Met een reeds gestarte Europese aanbesteding gaat Waterschap Rivierenland meerdere zonneparken realiseren in de dorpen Dussen, Sleeuwijk en Drongelen.

p de zuiveringslocatie aan de Molenweg tussen Eethen en Drongelen komen ongeveer 6.000 zonnepanelen onder de naam zonnepark Eethen. In de waterberging en zuivering tussen Hank en Dussen worden ongeveer 2.700 panelen geïnstalleerd. Tussen Eethen en Drongelen is de beschikbare ruimte circa 11.500 vierkante meter. Tussen Dussen en Hank is dit circa 10.000 vierkante meter.

Op het terrein van de Energiefabriek in Sleeuwijk is reeds gestart met de aanleg van een zonnepark wat dit jaar nog moet worden opgeleverd. Dit is het grootste park in Altena met ruim 9.000 panelen welke 2,6 miljoen kWh kunnen opleveren. Samen met het reeds opgeleverde zonnepark bij de zuiveringsinstallatie in Wijk en Aalburg leveren de zonneparken een totale capaciteit aan stroom wat overeenkomt met het jaarverbruik van 2.000 huishoudens.

De doelstelling van Waterschap Rivierland is om energieneutraal te zijn in 2030. Dit doen zij door onder andere energie op te wekken door slibvergisting en het plaatsen van zonneparken bij de zuiveringsinstallaties. De energie die het waterschap gaat opwekken wordt direct gebruikt voor het transport en zuiveren van het afvalwater, wat er over blijft leveren ze aan het energienet.