Enquete over de toekomst van de Veense Put

3 juni 2020, 15:01


Lokaal Nieuws

VEEN – Op dit moment is de gemeente Altena bezig met een nieuw bestemmingsplan voor de Veense Put. Dit biedt de mogelijkheid om afspraken te maken met eigenaren, met andere belanghebbenden en met de Provincie.

Wat is uw toekomstbeeld bij de Veense Put? En welke onderwerpen vindt u belangrijk? Samen met belanghebbenden wil de gemeente uitgangspunten formuleren als basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Uiteindelijk zal een afweging worden gemaakt tussen de verschillende belangen die er zijn.

U kunt uw mening, ideeën en suggesties delen via aandeslag.gemeentealtena.nl. U registreert zich eerst op het platform om mee te kunnen doen. Na uw registratie kunt u de enquête tot 14 juni invullen.