Eerste extra maatregelen bij droogte

29 mei 2020, 15:45


Lokaal Nieuws

REGIO/GENDEREN – Waterschap Rivierenland neemt de eerste extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Bij de sluizen van de Merwedekanaal wordt minder geschut en de eerste extra pompen zijn ingezet bij Genderen.

Bij deze droogte is de behoefte aan water groot, in zowel landbouw als natuur. Al langer houdt het waterschap de waterpeilen waar nodig hoog in sloten en vaarten, door extra water in te laten uit de grote rivieren en met stuwen en gemalen. Dat kost moeite, maar het lukt. Op de Bergsche Maas is het rivierpeil laag en met de oostenwind blijft ook de vloed vanaf zee beperkt. Daardoor kan vanaf deze rivier nu moeilijk water worden ingelaten in de gemeente Altena. Daarom plaatst het waterschap nu extra pompen bij Genderen.

Om water zo veel mogelijk vast te houden, heeft het waterschap de provincie Zuid-Holland nu gevraagd om spaarzaam te schutten in de sluizen van het Merwedekanaal in Vianen en Gorinchem. Het kanaal wordt gevoed uit de Linge. Elke keer dat er minder wordt geschut naar de Lek en de Merwede, scheelt dat veel water.