Zorgen om dorps- en buurthuizen in Altena

27 mei 2020, 18:10


Lokaal Nieuws

ALTENA – Door de corona crisis hebben dorps- en buurthuizen het zwaar te verduren. Ze vallen niet onder bepaalde economische regelingen.

Het overeind houden van deze dorps- en buurthuizen vindt het CDA Altena van wezenlijk belang voor de inwoners en voor de leefbaarheid van de dorpskernen. Tineke Zaal (CDA) “Dorpshuizen zijn het sociale anker van onze gemeenschap, die hebben we nu en in de toekomst juist hard nodig.”

De CDA fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W en wil weten: wat de gevolgen voor de inwoners zijn als dorpshuizen en buurthuizen moeten sluiten; wat het college al doet om de dorps-en buurthuizen te ondersteunen en waar dorps- en buurthuizen terecht kunnen voor financiële compensatie of andere vormen van ondersteuning tijdens corona crisis.

“We mogen onze dorpshuizen niet laten omvallen in tijden van deze crisis. Ze zijn belangrijk voor onze inwoners en verdienen daarom in deze crisistijd maximale aandacht” aldus Jade Buchholtz(CDA).