Naar school en sporten: voorzichtigheid geboden

21 april 2020, 19:49


Lokaal Nieuws

REGIO – Voorop staat de volksgezondheid bij de versoepeling van de reeds genomen maatregelen aldus het ministerie. Hoe deze maatregelen vorm krijgen in de gemeente Altena zal later blijken.

De cijfers omtrent besmettingen zijn hoopgevend, de reguliere zorg moet zo snel als mogelijk weer worden opgestart en vraagt om innachtname van een ieder. De situatie in zorg en verpleeghuizen is nog steeds zorgwekkend. Het coronavirus kan bij versoepeling van de maatregelen weer een piek krijgen en daarbij is zelfbeheersing nodig. ‘voorzichtigheid is beter dan spijt achteraf.’

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. Jonge kinderen zijn minder vatbaar voor het coronavirus, wanneer deze klachten hebben blijven zij net als de leerklachten en opvangmedewerkers thuis. Het voortgezet onderwijs moet zich gaan voorbereiden op het behouden van de 1,5 meter afstand per 1 juni, een grote opgave, vanaf 2 juni kunnen zei weer deels naar school.

Sporten voor kinderen in diverse leeftijdscategorieën (tot en met 18 jaar) is mogelijk per 29 april in teamverband. Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches.

Alle evenementen zullen worden opgeschort tot 1 september, het risico is te groot en daarmee neemt het kabinet een duidelijke stelling. Ook blijven contactberoepen als bijvoorbeeld kappers niet toegestaan tot nadere informatie. De onzekerheden bij deze beroepen tot mogelijkheid tot besmetting zijn te groot.

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

De versoepeling van de maatregelen vraagt heel veel van iedereen, ook na vandaag blijft gelden, houdt 1,5 meter afstand, blijft huis met het hele gezin bij verkoudheidsklachten, doe de boodschappen alleen en neem alle maatregelen in acht. Deze maatregelen blijven tot 20 mei van kracht.